Sosiaalinen kädenjälki

Sosiaalinen kädenjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun tuottamaa yhteiskunnallista vaikutusta. Sosiaalista kädenjälkeä tarvitaan mittaamaan sitä, miten sosiaalinen kestävyys ja ihmiset pysyvät taloudellisten haasteiden ja vihreän siirtymän kelkassa mukana. Mitä suurempi sosiaalinen kädenjälki on, sitä paremmin sosiaalinen kestävyys toteutuu.

Lapin sosiaalisesti kestävä kädenjälki -toimintamalli -hankkeessa luodaan malli, jolla edistetään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia ja haetaan ratkaisuja Lapin työvoiman kohtaanto-ongelmaan, jotta olemassa oleva työvoimapotentiaali tulisi paremmin hyödynnettyä. Lisäksi sosiaalisesti kestävästä kädenjäljestä tavoitellaan hyvinvoinnin brändiä, joka lisää Lapin veto- ja pitovoimaa.

Käsi laittaa valkoiseen palapeliin viimeisen palan paikoilleen saadakseen tehtävän valmiiksi

Lapin sosiaalinen kädenjälki -verkostosta ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelmaan

 

Lapin sosiaalinen kädenjälki -verkostolla ja -hankeperheellä etsitään ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelmiin ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen. Tavoitteena on vastata työvoimatarpeisiin niin, että jokainen löytää paikkansa työelämästä osaamisensa ja voimavarojensa pohjalta. Verkostossa luodaan edellytyksiä: 

  • heikommassa asemassa olevien työllistymiselle, 
  • edistetään yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamista sekä
  • tuetaan työyhteisöjä moninaisuuden hyväksymisessä. 

ARVOT

 

 

Hankkeet arvot sanapilvi jossa paljon sanoja oranssilla ja mustalla

VISIO 2030

Älykkäästi ja ennakkoluulottomasti konkreettisia
ratkaisuja työn ja tekijöiden kohtaamiseen

MISSIO

Lapin sosiaalinen kädenjälki on avointa verkostomaista yhteiskehittämistä, mikä edistää vastuullista, organisoitua ja tavoitteellista toimintaa, sekä heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymistä ja auttaa työnantajia työvoiman saatavuuden haasteissa sekä kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa.

SKENAARIOT 2030