Uudet ratkaisut ja innovaatiot syntyvät yhteiskehittämisessä organisaatioiden välillä.

Täältä löydät käynnissä sekä valmistelussa olevat hankkeet, jotka kuuluvat Sosiaalinen kädenjälki -hankeperheeseen.

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Rakenteet yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle Lappiin
Rakenteet yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle Lappiin

Ryhti

Lapin YO, Lapin AMK, Lappia

ESR+, 4g, 10/2023-4/2026

Hankkeen tarkoituksena lisätä tietoa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kaikille sidosryhmille ja luoda verkostoja, joista on hyötyä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiselle. Eli laittaa alulle yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistävän ekosysteemin syntyminen.

Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella
Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella

Yhteyshenkilö Sanna Viinonen

Lappia, Redu, PPO, Lapin AMK, Rotko

ESR+ 4g, 1/2024-6/2026

Linkki hankesivulle: https://www.sosiaalinenkadenjalki.fi/hankeperhe/yhdenvertaiset-koulutuspolut/

Reinforce Regional Social Economy
Reinforce Regional Social Economy

Resees

Government of Navarra (ES), Lapin liitto, Lapin AMK + FR, SI, IT

Interreg Europe:
4/2024 – 3 / 2028

Sosiaalisesti kestävä talous -koulutusmoduuli (5op)
Sosiaalisesti kestävä talous -koulutusmoduuli (5op)

Lapin AMK strategiaraha
1/2023 – 3/2024

Sosiaalinen vastuullisuus yritystoiminnassa  -opintokokonaisuus (3 op)
Sosiaalinen vastuullisuus yritystoiminnassa -opintokokonaisuus (3 op)

Lapin AMK/strategiaraha
8/24-6/25

Luova ja monikulttuurinen hyvinvointi
Luova ja monikulttuurinen hyvinvointi

LuovatLumot

Lapin AMK, PTO, LUKE,
Meriva SR, Rovala

ESR+, 4a
1/2023 – 10/2025

Highway  to ICT
Highway to ICT

Lapin amk, Oulun amk, Centria-ammattikorkeakoulu

JTF
1/2024-8/2026

Tarjoaa matalan aloituskynnyksen korkeakoulutasoista ICT-koulutusta ja ohjaa uusia osaajia ICT-tehtäviin. Hankkeen tarjoama koulutus mahdollistaa työllistymisen lisäksi jatko-opintoihin suuntautumisen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset, etenkin nuoret henkilöt, mutta puolen vuoden mittaiseen koulutukseen voivat hakeutua kaikki uusien ICT-taitojen hankkimisesta ja uudelleenkoulutuksesta kiinnostuneet.

Levi Kampus koulutus- ja yritysyhteistyö alueen osaamisen edistämisessä
Levi Kampus koulutus- ja yritysyhteistyö alueen osaamisen edistämisessä

REDU, Kittilän kunta, Lapin YO, Lapin AMK

ESR+, 4g
9/2024-4/2027

HANKEHAKEMUS JÄTETTY

Lapin yhteiskunnalliset yritykset työllisyyttä edistämässä<br />
Lapin yhteiskunnalliset yritykset työllisyyttä edistämässä<br />

Valo-Valmennusyhdistys

ESR+ 4a
Haku 1/2024

Territorial Ecosystems of<br />
Social Economy Organizations (TESEO)
Territorial Ecosystems of<br /> Social Economy Organizations (TESEO)

University of Bologna, Lapin AMK, + BE, ES, SE, PL,CA, AL

Horizon, 2/2024

Etävalmennus osallistajana selvityshanke (ETOS)<br />
Etävalmennus osallistajana selvityshanke (ETOS)<br />

Lapin AMK, Lapin työhönvalmennus-säätiöt

ESR+ haku 1/2024

Työllistymisen edistämisen ekosysteemi (TEKO)
Työllistymisen edistämisen ekosysteemi (TEKO)

Kuntoutussäätiö, Valo-valmennusyhdistys, Kukunori ry, Lapin AMK

Kansallinen ESR+
haku 3/2024

VALMISTELUSSA OLEVAT HANKKEET

Osaamisen LISÄÄMISELLÄ työelämään
Osaamisen LISÄÄMISELLÄ työelämään

Lapin AMK, Lapha, Lapin YO, Lappia

 

ESR+, Haku 10/2024

 

NOPEANTOIMINNAN JOUKOT YRITYSTEN TUKENA (ESG)
NOPEANTOIMINNAN JOUKOT YRITYSTEN TUKENA (ESG)

Lapin AMK

EAKR 1.1 TL, Haku 2024

IDEAVAIHEESSA OLEVAT HANKKEET

Kestävät ja vastuulliset hankinnat
Kestävät ja vastuulliset hankinnat

YYO, VM, Työhön-valmennussäätiöt, Lapin AMK

ESR+, 4a

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Lapin sosiaalisesti kestävä kädenjälki
Lapin sosiaalisesti kestävä kädenjälki

Sosiaalinen kädenjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun tuottamaa yhteiskunnallista vaikutusta. Mitä suurempi sosiaalinen kädenjälki on, sitä paremmin sosiaalinen kestävyys toteutuu.

www.sosiaalinenkadenjalki.fi 

Yhteyshenkilö Marko Palmgren
Lapin AMK
5/2022-12/2023

Osaamisella työelämään – osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen
Osaamisella työelämään – osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen

Oste

Hankkeen päätavoitteena on tukea osatyökykyisten ja niiden henkilöiden työllistymistä, joiden työkyky voi olla uhattuna. Tähän tähdätään vaikuttamalla henkilöiden oman osaamisen vahvistamiseen.

www.oste.fi

Yhteyshenkilö Anu Kippola-Pääkkönen
Lapin AMK, Lapin YO, Lappia, REDU
ESR, 10/20-10/23

Yhteiskunnalliset yritykset työllistävät maahanmuuttajia
Yhteiskunnalliset yritykset työllistävät maahanmuuttajia

Esiselvityshanke

Esiselvitys tuottaa tietoa ja kehittämisehdotuksia, joita voidaan hyödyntää suunnitellessa kehittämistoimia yhteiskunnallisten yrityksen tarpeisiin sekä maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi.

Yhteyshenkilö Martti Ainonen
Lapin AMK
ESR 1.-11/2023