Erivärisiä palapelin palasia yhdeksän rivissä

VIRANOMAISORGANISAATIOT

Lapin liitto logo

 Lapin liitto on Suomen pohjoisimman, maantieteellisesti laajimman ja kansainvälisimmän maakunnan kehittäjä, suunnittelija ja edunvalvoja.

Ely Logo<br />

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskukset ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä.

Te-palvelut Logo

Työvoimapalvelut tukevat työnhakijoiden työllistymistä. Työvoimapalveluja ovat muun muassa työnvälitys, osaamisen kehittäminen ja tukityöllistäminen sekä työllistymis- ja aktivointisuunnitelmien tekeminen virkailijan ja työnhakijan yhteistyöllä.

Poske Logo

Poske on Lapin yliopiston, Saamelaiskäräjien, Lapin hyvinvointialueen ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun muodostama sopimuspohjainen organisaatio.

Laphan logo

Lapin hyvinvointialue järjestää Lapin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 lähtien.

YRITYKSET

Eezy Logo

Eezy on työelämän asiantuntijayhtiö. Tavoitteemme on yhteiskunta, jossa kaikille löytyy elämänmittainen mahdollisuus työllistymiseen, ja jossa inhimillisesti johdetut, tulevaisuuskestävät yritykset luovat kasvua Suomelle. ​

Finnsofia Logo

Finnsofia Oy on perustettu vuonna 2022. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tornio, ja pääasiallinen toimiala IT-konsultointi, IT-palvelut.

Lapin yrittäjät Logo

Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten etuja ajava, kaikkia yrittäjiä palveleva järjestö, jossa on jo 115 000 jäsentä. Hyvä näin, sillä mitä enemmän meitä on, sitä vahvempia olemme.

KOULUTUSORGANISAATIOT

Lapin Ammattikorkeakoulu logo

Lapin AMK on olosuhteiden sankari, esimerkki siitä miten menestytään olosuhteiden ansiosta, ei niistä huolimatta. Tästä kokemuksesta kertyy tietoja, taitoja ja elinvoimaa jaettavaksi myös toisille.

Lappia Logo

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ylläpitää Ammattiopisto Lappiaa ja omistaa Lappia-Koulutus Oy:n. Opiskelijoita Lappiassa on noin 3500 ja henkilöstöä noin 340.

Redu logo

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. REDU ylläpitää myös valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta, Santasport Lapin Urheiluopistoa ja Lapin kesäyliopistoa. REDU ja sen omistamat konserniyhtiöt, REDU Edu Oy ja Santasport Finland Oy, muodostavat REDU-konsernin.

Pohjantähti-opisto logo

Pohjantähti-opisto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton vapaan sivistystyön kansanopisto ja sen kaikkia toiminnanaloja ohjaa oppimisen ja osaamisen edistäminen. Opetusta tarjotaan sekä linja- että kurssimuotoisesti.

Lapin yliopisto logo

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto. Yhdistämme tiedettä ja taidetta aivan napapiirin tuntumassa Rovaniemellä, Lapin pääkaupungissa. Arktinen yliopistomme luo uutta tietoa, taitoa ja osaamista pohjoisen puolesta, maailmaa varten.

Peräpohjolan opisto Logo

Peräpohjolan Opisto on vuonna 1901 perustettu sitoutumaton kansanopisto Tornion Kivirannalla. Opisto antaa eriasteista ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta sekä ammatillista lisäkoulutusta kasvatus- ja ohjausalalla.

JÄRJESTÖT

Lapin sotu logo

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.

Majakka Ry Logo

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry on yhdistysten yhteinen edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatio.

Rovala setlementti logo

Tukenasi elämän eri osa-alueilla Rovalan Setlementti kehittää ja toteuttaa yhteiskunnan tarpeista lähtevää palvelua vapaan sivistystyön ja muun koulutuksen sekä sosiaali-, ikäihmisten ja nuorisotyön alueilla. Toiminta-ajatusta toteutetaan edistämällä inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, humaanisuutta ja kansainvälistä vuorovaikutusta.

Rotko Logo

Lapin AMKin opiskelijakunta kantaa nimeä ROTKO. Opiskelija-asioiden valppaana vahtikoirana ROTKO huolehtii, että opiskelijoiden ääni tulee kuulluksi kaikessa päätöksenteossa. Opiskelijakunta ylläpitää omalta osaltaan alueen opiskelijakulttuuria.

Rovaniemen neuvokas logo

Rovaniemen Neuvokas on yli 100 toimijan yhteenliittymä, jonka vastuullisena taustatahona on vuodesta 1995 asti toiminut MIELI Rovaniemen seudun mielenterveys ry.

Autismiliitto logo

Vuonna 1997 perustettu Autismiliitto edistää autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja hyvän elämän toteutumista.

SÄÄTIÖT

Eduro Logo

Eduro on yhteiskunnallinen hyvinvointia edistävä säätiö.

Meriva Logo

Säätiön toiminta-ajatuksena on valmennuksen, kuntoutuksen, työtoiminnan ja tuetun työllistymisen kautta edesauttaa ja tukea henkilöä hänen pyrkiessään avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen.

Saura-säätiö logo

Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää työikäisille osallisuutta lisääviä, työelämäosallisuutta edistäviä, osaamista vahvistavia ja työllistymistä tukevia ohjaus-, arviointi-, valmennus-, kuntoutus- ja koulutuspalveluita sekä työtoimintaa.

KUNNAT

Kemi logo

Kemi on tiivis kaupunki, jossa kaikki palvelut ovat lähellä. Kemissä on helppo ja nopea liikkua. Arki on sujuvaa.

Keminmaa Logo

Keminmaa on Suomen kunta, joka sijaitsee Lapin maakunnan lounaisosassa. Kunnassa asuu 7 775 ihmistä.

Rovaniemi Logo

Rovaniemi on Suomen kaupunki ja Lapin maakuntakeskus, joka sijaitsee napapiirin tuntumassa Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa.

Salla Logo

Salla on Suomen kunta, joka sijaitsee Lapin maakunnan itäosassa. Kunnassa asuu 3 339 ihmistä.

Enontekiön kunnan logo

Enontekiö sijaitsee Suomen Käsivarressa Norjan ja Ruotsin rajalla. Enontekiön kunta on perustettu vuonna 1877. Kunta on pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurin. Sen alueella sijaitsee yli 60 % Suomen kaikista tuntureista ja kaikki yli 1000-metriset huiput.

Tornio Logo

Tornio on Suomen kaupunki Lapin maakunnassa Perämeren rannalla Tornionjoen suulla Ruotsin rajalla.

Posion kunnan logo

Posio on Suomen kunta, joka sijaitsee Lapin maakunnan eteläosassa. Kunnassa asuu 3 000 ihmistä.