Ely, Lapin AMK, EU-vipuvoimaa logot
Ympyrälogo

Tervetuloa Lapin sosiaalinen kädenjälki sivustolle

Edistämme vastuullista, organisoitua ja tavoitteellista toimintaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten ja työnantajien kohtaamiseksi.

Toimintamme perusta on yhteiskehittäminen ja toimimme avoimesti ja verkostomaisesti yhteisen tavoitteemme ratkaisemiseksi.

Toimijaverkosto

Toimintakulttuuri

Avoin verkostoyhteistyö

Hankeperhe

Onnistumiset

Vaikuttaminen

Ihmiset sosiaalisen kädenjäljen takana

Sosiaalinen kädenjälki

Sosiaalinen kädenjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun tuottamaa yhteiskunnallista vaikutusta. Sosiaalista kädenjälkeä tarvitaan mittaamaan sitä, miten sosiaalinen kestävyys ja ihmiset pysyvät taloudellisten haasteiden ja vihreän siirtymän kelkassa mukana. Mitä suurempi sosiaalinen kädenjälki on, sitä paremmin sosiaalinen kestävyys toteutuu. 

Sosiaalinen kädenjälki logo

TULE MUKAAN!

palaset

30.-31.10.2024

Pohjois-Suomen työllisyysseminaari

Lapin AMK, Kemin kampus

 

Avoimia työpaikkoja Lapissa

Työttömiä työnhakijoita Lapissa

Organisaatioita mukana

Hankeperheessä hankkeita

Hankeperhe

Kohtaanto-ongelmaa ei voi kukaan yksin taklata. Hankeperheessä on enemmän voimaa, yhteistyöllä pystymme vaikuttamaan paremmin. Sosiaalinen kädenjälki -hankeperheessä on mukana jo 30 hanketta, ja perhe kasvaa koko ajan.

LAPIN SOSIAALISESTI KESTÄVÄ KÄDENJÄLKI

OSAAMISELLA TYÖELÄMÄÄN – OSATYÖKYKYISTEN TUETTU OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

Hankkeen päätavoitteena on tukea osatyökykyisten ja niiden henkilöiden työllistymistä, joiden työkyky voi olla uhattuna. Tähän tähdätään vaikuttamalla henkilöiden oman osaamisen vahvistamiseen.

SOSIAALISESTI KESTÄVÄ TALOUS -KOULUTUSMODUULI (5OP)

YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET TYÖLLISTÄVÄT MAAHANMUUTTAJIA

Esiselvitys tuottaa tietoa ja kehittämisehdotuksia, joita voidaan hyödyntää suunnitellessa kehittämistoimia yhteiskunnallisten yrityksen tarpeisiin sekä maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi.

RAKENTEET YHTEISKUNNALLISELLE YRITTÄJYYDELLE LAPPIIN

Hankkeen tarkoituksena lisätä tietoa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kaikille sidosryhmille ja luoda verkostoja, joista on hyötyä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiselle. Eli laittaa alulle yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistävän ekosysteemin syntyminen.

YHDENVERTAISET KOULUTUSPOLUT

LAPIN SOSIAALISESTI JA EKOLOGISESTI KESTÄVÄT LIIKETOIMINTA-MAHDOLLISUUDET

Hankehakemus lähetetty

REINFORCE REGIONAL SOCIAL ECONOMY

Hankehakemus lähetetty

URAOHJAUKSELLA TYÖELÄMÄÄN

Hanke valmistelussa

OSAAMISEN PÄIVITTÄMISELLÄ SUJUVASTI TYÖELÄMÄÄN

Hanke valmistelussa

NOPEANTOIMINNAN JOUKOT YRITYSTEN TUKENA (ESG)

Hanke valmistelussa

A DIVERSE SOCIAL ECONOMY IN EUROPE WORKS FOR THE PEOPLE

Hanke valmistelussa

Palapelistä kaksi palasta irronnut
Ympyrälogo

Etusivu

Yhteystiedot

Tietosuojaseloste